Uzawukhona na (Shongwe & Khuphuka Saved Group)

úJehova Uvumile

Uma Ngikonile (Shongwe & Khuphuka Saved Group)

Ekufeni (Shongwe & Khuphuka Saved Group)

Inkinga Yokufa (Shongwe & Khuphuka Saved Group)

Inhliziyo

Yebo Nkosi Yami (Shongwe & Khuphuka Saved Group)

Pawula (Shongwe & Khuphuka Saved Group)

Ubusisiwe (Shongwe & Khuphuka Saved Group)

Inkosi. (Shongwe & Khuphuka Saved Group)

Isinkwa Semihla (Shongwe & Khuphuka Saved Group)

Udumo Alubekujesu

Vuka Moya (Shongwe & Khuphuka Saved Group)

Umphongolo (shongwe & Khuphuka Saved Group)

Selizophuma Ilanga