Mighty Vision || Emfuleni || Uzikhethele

Owesifazane wayenesifo

Wavuka ebusuku

Masimfuneni

Onkamandla ayatholwa

Siyacela kuwe Jesu

Mighty Vision - Umbulalelani (01)

Umariya ubeyisoni

Mighty Vision || Ngangiyisoni Esibi

Wayelele Ethempelini

Unkulunkulu